IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/MS/111c

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č.4807-3 přes potok Trnávka v obci Trnávka
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 2766
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 376
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Žb.křídla a opěry-potečené – výluhy,mapy, praskliny, vegetace-křoví. Na vozovce vyjeté koleje, podélné praskliny, kaverny. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Zpracována PD ve stupni DÚR, DSP+RDS, vydáno stavební povolení.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 3 500 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  120,00

Pořadí

  52

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace