IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/MS/109c

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č.46432-4 přes trať ČD za obcí Sedlnice
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba realizovaná (R)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1585
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 130
Stavebně technický stav 4.00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Rekonstrukcí došlo ke zvýšení zatížitelnosti mostu, výměně svodidlového zábradlí, výměna izolace, zhotovení spřažené desky a přechodových oblastí, výměna silničního souvrství a zasanování spodní části mostu. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Zrealizováno
Financování Celkové náklady stavby činily 8 082 tis. Kč
 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace