IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/M1/415

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 46429-1 přes potok Sedlnička před obcí Sedlnice
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1070
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 250
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Na základě diagnostiky mostního objektu 04/2009 byly zjištěny poruchy mostní konstrukce vyžadující rekonstrukci mostu. Vlivem špatné izolace dochází k celoplošnému zatékání a následné degradaci mostu. Opěry jsou narušeny vodní erozí a vlivem zatékání přes nefunkční dilatační závěry. Dochází ke korozi výztuže. Na mostě je umístěno nevyhovující zkorodované zábradlí. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Je zpracována PD ve stupni DUR, DSP, PDPS. Příprava zahájena.
Financování Odhad nákladů stavby činí 6 300 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  110,00

Pořadí

  76

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace