IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/M1/409

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č.46211-7 přes potok Kameník v obci Dolejší Kunčice
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1070
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 172
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Na základě diagnostiky mostního objektu 12/2016 byly zjištěny poruchy mostní konstrukce vyžadující rekonstrukci mostu. V horní části opěry dochází ke karbonizaci betonu s velmi špatnou pevností. Nosná konstrukce je tvořena bet. deskou vyztuženou I profily ze špatnou pevností betonu. Bez výztuže mezi ocelovými profily. Most je u 1. opěry podemletý. Izolace jsou porušeny a dochází k zatékání. Most má nevyhovující zatížitelnost. Vlivem nízkopevnostních betonů v úložných prazích může dojít k poklesu nosné konstrukce. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Bude zpracována PD ve stupni DUR, DSP, PDPS. Příprava zahájena.
Financování Odhad nákladů stavby činí 7 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  110,00

Pořadí

  75

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace