IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/M1/408

 
Název: Silnice III/4848 - rekonstrukce OZ v obci Tichá v km 16,447 až 16,607
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 3205
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 312
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech 0,16
 
Popis Na stávající silnici III/4848 v úseku km 16,447 – 16,607 v místě nezpevněné krajnice se vytvářejí kaverny, poklesy a deformace vlivem zatékání srážkových vod přes dřík OZ. Základ a dřík OZ je tvořen z kamenů s vyplaveným pojivem. Dochází k prosakování přes spáry a lokálnímu vypadávání a uvolňování kamenů. Ochranné zařízení – zábradlí je silně zkorodované a nedostatečné jako záchytné zařízení. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Bude zpracována PD ve stupni DUR, DSP, PDPS. Příprava zahájena.
Financování Odhad nákladů stavby činí 9 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  142,00

Pořadí

  15

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace