IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/M1/388

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 04812-3 přes potok Grasmanka za obcí Jičína
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 650
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 50
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Na základě hlavní prohlídky mostního objektu 04/2016 byly zjištěny poruchy mostní konstrukce vyžadující rekonstrukci mostu. Vznikají trhliny v pracovních spárách kamenných opěr, dochází k vypadávání kamenů. Dochází k trhlinám v betonu nosné konstrukce. Vlivem nefunkční izolace dochází ke korozi ocelové výztuže. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Bude zpracována PD ve stupni DUR, DSP, PDPS. Příprava nezahájena.
Financování Odhad nákladů stavby 6 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  101,00

Pořadí

  106

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace