IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/M1/387

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 4824-1 přes potok Lubina v obci Lubina
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba realizovaná (R)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 500
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 30
Stavebně technický stav 5.00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Rekonstrukcí došlo ke zvýšení zatižitelnosti, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců. Stavba řeší sanaci nosné konstrukce a spodní stavby, zřízení ochranné dlažby opěr a křídel, výměna dilatačních závěrů, úpravy říms, výměna zábradlí, zřízení odvodňovačů. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Zrealizováno
Financování Celkové náklady stavby činily 2 936 tis. Kč
 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace