IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/M1/381

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č.4866-4 most přes potok Lomná v obci Trojanovice
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 650
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 70
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Na základě hlavní prohlídky mostního objektu 06/2014 byly zjištěny poruchy mostní konstrukce vyžadující rekonstrukci mostu. Vznikají trhliny v pracovních spárách křídel. Beton se drolí a dochází ke korozi výztuže. Na nosnou konstrukci zatéká zejména přes římsy mostu. Izolační systém je porušen. Římsy jsou poškozené degradujícím betonem. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Bude zpracována PD ve stupni DÚR, DSP+PDPS.
Financování Odhad nákladů stavby 10.000 tis. Kč s DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  90,00

Pořadí

  142

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace