IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/M1/380

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č.4832-5 přes Pstruží potok v obci Žilina u Nového Jičína
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 4260
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 200
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Na základě hlavní prohlídky mostního objektu 06/2013 byly zjištěny poruchy mostní konstrukce vyžadující rekonstrukci mostu. Dochází k zatékání v místě úložných prahů a v koncích nosníků. Zjištěná koroze dilatací. Degradace betonu v římsách – koroze výztuže. Silná koroze zábradlí. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Bude zpracována PD ve stupni DÚR, DSP+PDPS.
Financování Odhad nákladů stavby 7.000 tis. Kč s DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  108,00

Pořadí

  83

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace