IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/M1/378

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 0489-1 přes potok Luha v obci Jeseník nad Odrou
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 850
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 90
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Na základě hlavní prohlídky mostního objektu 05/2014 byly zjištěny poruchy mostní konstrukce vyžadující rekonstrukci mostu. Vznikají trhliny v pracovních spárách opěr a křídel. Místy hloubková degradace betonu. Dochází k zatékání v koncích nosníků, včetně kotevního zhlaví, koroze smykové výztuže. Přes dilatace dochází k zatékání na NK. Degradace betonu v římsách – koroze výztuže. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Zpracovává se PD ve stupni DÚR, DSP+PDPS.
Financování Odhad nákladů stavby 10.000 tis. Kč s DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  90,00

Pořadí

  141

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace