IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/M1/377

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 04810-1 přes potok Luha v obci Jeseník nad Odrou
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 650
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 50
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Na základě hlavní prohlídky mostního objektu 04/2012 byly zjištěny poruchy mostní konstrukce vyžadující rekonstrukci mostu. Vznikají trhliny v pracovních spárách opěr a křídel. Dochází k zatékání v koncích nosníků, porušení izolace NK. Degradace betonu v římsách – koroze výztuže. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Zpracovává se projektová dokumentace ve stupni DÚR, DSP+ZDS s výkazem výměr a oceněním.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady včetně DPH činí 10 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  78,00

Pořadí

  164

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace