IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/M1/341

 
Název: Rekonstrukce mostu ev.č. 04810-4 přes řeku Odru za obcí Jeseník nad Odrou
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 600
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 85
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Na základě hlavní prohlídky mostního objektu 05/2014 a diagnostiky mostu, byly zjištěny poruchy mostní konstrukce vyžadující celkovou rekonstrukci mostu. Dochází k celkové degradaci nosné betonové konstrukce, zejména ve styku s vodotečí a v úložných prazích. Vlivem degradace betonu dochází ke korozi výztuže. Dochází k šupinové korozi ocelové konstrukce, boulení křídel. Hydroizolace je netěsná a záchytný systém je nenormový a zkorodován. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Bude zpracována PD ve stupni DÚR, DSP+PDPS.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 12 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  111,00

Pořadí

  69

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace