IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/M1/338

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č.483-001 přes potok Zrzávka v obci Hodslavice
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 2498
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 219
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Na základě hlavní prohlídky mostního objektu 05/2014 byly zjištěny poruchy mostní konstrukce vyžadující celkovou rekonstrukci mostu. Vznikají trhliny ve spárách kamenné klenby, čímž dochází k částečnému uvolňování a vypadávání kamenů. Je porušen izolační systém a dochází k zatékání na NK. Částečná koroze záchytného systému. Z důvodu špatného technického stavu je snížena únosnost mostu. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Zpracovává se PD ve stupni DÚR, DSP+PDPS.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 11 000 tis. Kč.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  130,00

Pořadí

  38

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace