IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/M1/337

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č.4639-2 přes místní potok obcí Fulnek
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 400
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 60
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Na základě hlavní prohlídky mostního objektu 05/2014 byly zjištěny poruchy mostní konstrukce vyžadující celkovou rekonstrukci mostu. Vznikají trhliny v betonové klenbě a římse. Dochází k rozvolnění kamenů. Nefunkční izolační systém nosné konstrukce. Snížená únosnost. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Zpracovává se PD ve stupni DÚR, DSP+PDPS.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 10 000 tis. Kč.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  89,00

Pořadí

  147

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace