IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/M1/336

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 441-016 přes zátopní území u obce Odry
Dopravní význam tah nadregionálního významu (R2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1486
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 716
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Na základě hlavní prohlídky mostního objektu 05/2014 byly zjištěny poruchy mostní konstrukce vyžadující celkovou rekonstrukci mostu. Vznikají trhliny mezi křídly a opěremi. Dochází k drolení a trhlinám ve spárování mostních opěr. Hrany nosné konstrukce odpadávají a obnažuje se nosná výztuž ŽB desky. Vozovka je prosedlá a nadvýšená nad okraje říms. Římsy nad křídly jsou odtržené. Záchytné zařízení je zkorodované a nefunkční. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Zpracovává se PD ve stupni DÚR, DSP+PDPS.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 5 553 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  140,00

Pořadí

  18

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace