IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/M1/335

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 04820-2 přes řeku Jičínku v obci Nový Jičín
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 8612
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 1014
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Na základě hlavní prohlídky mostního objektu 04/2012 byly zjištěny poruchy mostní konstrukce vyžadující rekonstrukci mostu. Vznikají trhliny ve spárách kamenů mostních opěr. Obnažená a zkorodovaná nosná výztuž nosné konstrukce. Koroze a nefunkčnost ložisek. Porušen izolační sytém a dochází k zatékání na ložiska a úložné prahy. Drolící se beton a porušení ochranného zábradlí. Snížená únosnost mostu. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Zpracovává se PD ve stupni DÚR, DSP+PDPS.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 12 000 tis. Kč.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  128,00

Pořadí

  41

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace