IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/M1/254

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 04737-4 přes Kletenský potok před obcí Kletná
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 220
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 20
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Na základě diagnostiky 2009 a hlavní prohlídky mostního objektu 05/2010 byly zjištěny poruchy mostní konstrukce vyžadující celkovou rekonstrukci mostu. U kamenných opěr dochází k povyjetí jednotlivých kamenů s tvorbou trhlin. Kamenná křídla tvoří povyjeté kamenné bloky s viditelným boulením a tvorbou trhlin. Nosná konstrukce je potečená s tvorbou výluhů, drolícího se betonu a korodující výztuže. Izolační systém je porušen a zatéká na NK. Vozovka vykazuje deformace a částí vegetace. Předmětem rekonstrukce je kompletní demolice stávajícího mostního objektu a výstavba nového ve stávající trase (Tubosider). L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Je zpracována projektová dokumentace ve stupni DÚR, DSP+RDS s výkazem výměr a oceněním. SP vydáno
Financování Celkové náklady stavby činí 5 100 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  101,00

Pořadí

  100

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace