IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/M1/240

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 04816-9 přes potok Grasmanka v obci Loučka u Nového Jičína
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1800
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 170
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Vlivem zatékání z důvodu nefunkční izolace dochází ke korozi a výtlukům betonu na římsách, korozi betonářské výztuže nosníků. Dochází ke korozi kotev na koncích krajních nosníků. Dochází k rozpadu betonu na koncích nosníků a na okrajích spodní stavby do hloubky až 60mm. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Je zpracována projektová dokumentace ve stupni DÚR, DSP + RDS s výkazem výměr a oceněním. Platné stavební povolení.
Financování Celkové náklady stavby činí 6 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  110,00

Pořadí

  73

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace