IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/M1/220

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 442-026 přes Heřmanický potok v obci Heřmánky
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 2128
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 739
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Mostní objekt se nachází ve špatném stavebně-technickém stavu. NK mostu je po obou stranách kamenné klenby rozšířená o ŽB konstrukci, která vykazuje zatékání s následkem drolení betonu a koroze I profilů. Dochází ke korozi ocelových říms a následnému vytváření výluh a map. Izolace NK je porušená. Předmětem rekonstrukce je demolice stávající kamenné klenby a ve stávající trase výstavba mostu nového typu konstrukce Tubosider. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Je zpracována projektová dokumentace ve stupni DÚR, DSP + RDS s výkazem výměr a oceněním. Vydáno stavební povolení.
Financování Celkové náklady stavby činí 6 900 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  140,00

Pořadí

  16

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace