IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/K/38

 
Název: Okružní křižovatka ulic Gen. Hlaďo, k nemocnici a 28. října v Novém Jičíně
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 9000
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 0
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Jedná se o průsečnou světelně neřízenou křižovatku ulic Gen. Hlaďo (sil. III/04816), 28. října a K nemocnici. Silnice III/04816 je jedna z hlavních sběrných komunikací v Novém Jičíně, jedná se o důležité dopravní propojení Nového Jičína, Loučky, Starého Jičína a dále pak napojení na I/48. Tato hlavní komunikace, je značně zatížená a proto znemožňuje plynule napojování podřazených dopravních proudů z ulic 28. října a Gen. Hlaďo, kde dopravní proud kulminuje hlavně v denních špičkách a dochází zde k tvoření kongescí.Úpravou této křižovatky na okružní dojde ke zvýšení její výkonnosti, k jednoznačnému zlepšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu (odstranění kongescí na vedlejších komunikacích a kolizních bodů) a také ke zvýšení bezpečnosti chodců přes všechny dotčené komunikace (bezbariérové úpravy a nasvětlení přechodů). L.Z.IX/2017.
Stav přípravy PD ve všech stupních zpracovává město Nový Jičín.
Financování Předpokládané investiční náklady činí 6 800 tis.Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  88,00

Pořadí

  5

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace