IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/K/19

 
Název: Úprava křižovatky ul.Záhumenní II/480 a ul. Kpt. Jaroše v Kopřivnici
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 9600
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 0
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Zřízení odbočovacích jízdních pruhů na sil.I/480 (ul.Záhumenní) i na ul.Kpt.Jaroše, včetně zachování přechodu pro chodce s rozdělením ochraným ostrůvkem. Důvodem úpravy jsou špatné šířkové parametry a tvorba kongescí (zahlcení) na stávající křižovatce. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Zpracovaná studie (Město Kopřivnice). Projektová příprava nebyla zahájena (PD do stupně DSP zajišťuje ve spolupráci se SSMSK stř. NJ Město Kopřivnice).
Financování Odhad stavebních nákladů činí 13 600 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  60,00

Pořadí

  13

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace