IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

KI/S/209

 
Název: Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá - průtah
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba realizovaná (R)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 12746
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 1395
Stavebně technický stav 3.00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Rekonstrukce a modernizace silnice II/475 provedena za účelem zvýšení únosnosti podkladu a obnova živičných vrstev na třech úsecích sil. II/475, která se nachází na stávajících pozemcích. Současně rekonstrukce řeší snížení staré hlukové zátěže. Jde o úseky silnice II/475 v km 3,255 - 4,046, 4,416 - 5,192 a 5,456 - 7,040 v celkové délce cca 3km. Rekonstrukce povrchu zahrnuje komunikaci včetně autobusových zálivů. Rekonstrukce vozovky kromě odstranění mozaikových, příčných a podélných trhlin a vyjetých kolejí, zesílila o 15mm konstrukci vozovky, což má za následek snížení hlučnosti průjezdu vozidel. K dalšímu omezení hlučnosti dopravy přispěla i pokládka obrusné vrstvy se sníženou hlučností. D.T.IX/2017.
Stav přípravy Zrealizováno.
Financování Celkové náklady dle SOD činily 34 664 371 Kč.
 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace