IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

KI/S/207a

 
Název: Rekonstrukce silnice II/474 Horní Suchá po průmyslovou zónu Barbora v km 33,000-34,200
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 6846
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 743
Stavebně technický stav 4,10
Délka úpravy v kilometrech 1,20
 
Popis První stavbou bude provedena rekonstrukce a modernizace silnice II/474 v km 33,000-34,200, kde součástí má být výstavba dvou okružních křižovatek. D.T.IX/2017.
Stav přípravy Přípravu první stavby zjišťuje MSK. Nebyly vypořádány pozemky v majetku firmy Asental Land s.r.o.. Dle sdělení MSK, z pozemkových důvoů stavba už nebude realizována. Ale 2018 bude zahájena projektová příprava pro obě stavby (207a 207b).
Financování Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  141,00

Pořadí

  10

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace