IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

KI/M1/405

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 475-006 přes bývalou železniční vlečku ve Stonavě
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 6328
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 807
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Předpokládá se rekonstrukce. L.Ř.IX/2017.
Stav přípravy Je zpracovaná diagnostika 2016, připravuje se zadání PD ve stupni DSP, PDPS.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 6 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  171,00

Pořadí

  3

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace