IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

KI/M1/333

 
Název: Rekonstrukce mostu ev.č.4688-2 přes vlečku ČD v obci Karviná
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 7955
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 1029
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Stavební stav spodní stavby silničního mostu 4688-2 je špatný. Nefunkční dilatační závěry, destrukce betonu úložných prahů, částečně opěr i křídel. Destrukce a rozpad betonu říms. Protékající pracovní i dilatační spáry, zatékání z úložných prahů. Přes dilatace nad pilíři zatéká na podélné úložné prahy, obnažená výztuž je zkorodována a beton se odlamuje. Nad pilířem 2 ve stativu je vodorovná trhlina. Na pilíři 2 a 3 na sloupech jsou svislé trhliny. Rekonstrukcí dojde k odstranění velmi špatného stavebně technického stavu a k zajištění bezpečného silničního provozu. L.Ř.IX/2017.
Stav přípravy Zpracovává se PD
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 6 000 tis. Kč bez DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  140,00

Pořadí

  17

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace