IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

KI/M1/274

 
Název: Rekonstrukce mostu ev.č. 4746-1 přes trať ČD v obci Havířov
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 18313
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 551
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Stavební stav silničního mostu 4746-1 je špatný. Nefunkční dilatační závěry, destrukce betonu úložných prahů, částečně opěr i křídel. Protékající pracovní i dilatační spáry, zatékání z úložných prahů. Zkorodovaná ložiska. Zkorodované ochranné štíty nad trakčním vedením. Deformace živičných vrstev na mostě. Rekonstrukcí dojde k odstranění velmi špatného stavebně technického stavu a k zajištění bezpečného silničního provozu. L.Ř.IX/2017.
Stav přípravy Zpracovaná PD ve stupni DSP firmou Kurečka Mosty. Vydáno SP 04/2017 připravuje se PDPS.
Financování Předpokládané celkové invest. náklady 28 000 tis. Kč vč DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  171,00

Pořadí

  2

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace