IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

KI/M1/271

 
Název: Rekonstrukce mostu ev.č. 46812-7 přes řeku Olši ve Věřňovicích
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 871
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 62
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Stavební stav silničního mostu 46812-7 je špatný. Nefunkční izolace. Zatéká na trubky mostovky, které korodují. Ložiska zkorodovaná. Mostní závěr na OP6 je vzpříčený, ve vozovce jsou trhliny. Otlučená návodní zhlaví úložných prahů od předmětů plovoucích při velké vodě. V sanacích se objevují trhliny. V krytu vozovky jsou trhliny nad mostními závěry, nepravidelné trhliny v poli 5 a další osamělé trhliny. Obě předmostí jsou prosedlá. Most má nevyhovující zatížitelnost 14 a 23 tun. Rekonstrukcí dojde ke zvýšení zatížitelnosti, k odstranění špatného stavebně technického stavu a k zajištění bezpečného silničního provozu. L.Ř.IX/2017.
Stav přípravy Zpracovaná diagnostika objektu 2016 firmou Rušar Mosty Brno.
Financování Předpokládaný odhad invest. nákladů 8 000 tis. Kč bez DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  101,00

Pořadí

  103

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace