IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

KI/M1/270

 
Název: Rekonstrukce mostu ev.č. 46812-5 přes potok Lutyňku v Dolní Lutyni
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 871
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 62
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Stavební stav silničního mostu 46812-5 je špatný. Nefunkční izolace. V opěře svislá trhlina v š. 4 mm po celé výšce opěry. Opěra je vymletá v úrovni hladiny, opěrou prosakují výrony vlhkosti. V křídlech obou opěr jsou vodorovné trhliny. Na obě krajní pole mostovky intenzivně zatéká, provlhlý beton se vydroluje, konce ocel. táhel mezi nosníky jsou zbobtnalé. Beton NK je navětralý. Nezabetonované příruby ocelových nosníků korodují, na krajních nosnících jsou korozní šupiny. Vozovka je nadvýšená nad římsy. Římsy jsou navětralé, s povrchovým rozpadem betonu. Na mostě chybí zvýšené obruby. Zatížitelnost mostu snížená na 22tun. L.Ř.IX/2017.
Stav přípravy Je zpracovaná diagnostika 2016, připravuje se zadání PD ve stupni DSP, PDPS.
Financování Předpokládaný odhad invest. nákladů 5 000 tis. Kč bez DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  101,00

Pořadí

  102

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace