IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

KI/M1/269

 
Název: Rekonstrukce mostu ev.č. 46811-1 přes řeku Petrůvku v obci Závada
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 828
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 31
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Stavební stav silničního mostu 46811-1 je špatný. Nefunkční izolace. Zatéká do kabelových kanálků nosníků. Výluhy a inkrustace na boku krajního nosníku vpravo. Inkrustace ve zvedacích otvorech, v trhlinách podél kabelů a v jiných trhlinách. V dolní desce pravého krajního nosníku podélná trhlina s krápníky. Příčné převázky a kotevní desky pod nosníky korodují. Ocelové desky pod ložisky korodují. Elastomery jsou zdeformované a s trhlinami. Trhlina v mostním závěru na OP1. Destrukce betonu úložných prahů, částečně opěr i křídel. Protékající pracovní i dilatační spáry, zatékání z úložných prahů. Deformace a trhliny v živičných vrstvách na mostě. Rekonstrukcí dojde k odstranění velmi špatného stavebně technického stavu a k zajištění bezpečného silničního provozu. L.Ř.IX/2017.
Stav přípravy Je zpracovaná diagnostika objektu 2016 firmou Geoengineering Ostrava.
Financování Předpokládaný odhad invest. nákladů 6 000 tis. Kč bez DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  101,00

Pořadí

  101

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace