IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

KI/M1/184

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 4687-2 přes trať ČD v obci Karviná Darkov
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 2600
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 200
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Stavební stav silničního mostu 4687-2 je špatný. Poškozený hydroizolační systém celého mostu. Beton opěr a pilířů narušen jak vlivem nefunkční hydroizolace, tak rovněž deformací okolního terénu v důsledku důlních vlivů. Vzhledem k předpokládaným poklesům min. 350cm, zasahujícím pod most, není dle odborného posouzení vhodná rekonstrukce stávajícího mostu, ale výstavba nového objektu vč. navazujících úseků komunikace. S ohledem na předpokládaný vývoj těžby a následných deformací terénu by měla být příprava stavby zahájena nejpozději v roce 2018. L.Ř.IX/2017.
Stav přípravy Je zpracovaná diagnostika 2015, připravuje se zadání PD ve stupni DUR.
Financování Hrubý odhad stavebních nákladů činí 55 000 tis. Kč. Bude upřesněno po výběru varianty.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  131,00

Pořadí

  33

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace