IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

KI/K/49

 
Název: Okružní křižovatka ulic Bezručova, Revoluční a Máchova v Bohumíně
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 7893
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 0
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Stavba řeší přebudování stávající průsečné křižovatky Bezručova x Revoluční x Máchova v Novém Bohumíně na křižovatku okružní. Okružní křižovatka bude sloužit pro bezpečný tranzit řešeným územím a také jako významný faktor ke snížení rychlosti projíždějících vozidel. Křižovatka dopravně navazuje na trasu do místních průmyslových podniků, která vede po přivaděči č. I/67 od dálnice přes ul. Lidickou sil. č. III/46817 a ul. Bezručovu sil. č. III/4711. V současnosti se připravuje rekonstrukce ul. Lidické sil. č. III/46817 a realizace okružní křižovatky je také nezbytná pro připravovanou úpravu bezpečných parkovacích stání na ul. Bezručově, kde se budou zřizovat šikmá parkovací stání s povinnosti řidiče do parkovacího místa zacouvat. Okružní křižovatka je navržena jako úrovňová křižovatka s určením přednosti v jízdě s vnějším průměrem 27 m a třemi vjezdy (z ul. Bezručova od centra z ul. Bezručova od Záblatí, z ulice Revoluční). Součástí návrhu je i výstavba chodníku podél křižovatky z ul. Bezručova na Revoluční jako náhrada za stávající chodník. Přeložka vody a přeložka veřejného osvětlení. D.T.IX/2017.
Stav přípravy Stavební povolení je platné do 12/2018. Projektová dokumentace ve stupni DSP a PDPS je provedena a bylo požádáno o zařazení do finančního plánu. Projektovou a inženýrskou přípravu stavby financovalo město Bohumín.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 11 800 tis. Kč vč. DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  90,00

Pořadí

  3

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace