IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

KI/K/21a

 
Název: Okružní křižovatka na sil. III/4688 ul. Havířská s MK tř.Osvobození v Karviné
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 16100
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 0
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Jedná se o přestavbu průsečné křižovatky řízené semafory na sil.č.III/4688 ul Havířská s MK tř.Osvobození na okružní křižovatku. V současnosti je dle výkazů PČR DI nehodovým místem. D.T.IX/2017.
Stav přípravy Je zpracována studie a doprojektována křiž.s MK . Druhá část jako KI/S/198 současně s rek. silnice III/4688 Karviná-vnější okruh zrealizována z programu ROP Silnice 2014 II.etapa. Projekční přípravu OK s ul. Osvobození město nezahájilo.
Financování Hrubý odhad stavebních nákladů je 10 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  90,00

Pořadí

  2

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace