IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

KI/K/14

 
Název: Silnice III/4746 Havířov ulice Dělnická, okružní křiž.s III/4745 (přečíslování původní silnice III/4744)
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 14800
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 0
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech 0,10
 
Popis Přestavba stávající průsečné křižovatky na okružní. D.T.IX/2017.
Stav přípravy Zpracována studie městem Havířov, doporučená varianta obsahuje demolice objektů, potřeba zainteresovat město v majetkoprávní přípravě před územním řízením.
Financování Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  60,00

Pořadí

  12

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace