IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

KI+FM/S/80b

 
Název: Silnice III/01140 modernizace silnice v rámci průmyslové zóny Havířov-Žermanice km 1,637-3,072
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 3000
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 200
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech 1,43
 
Popis Souvislá oprava komunikace ze strany Karviné. Modernizace komunikace. D.T.VII/2017.
Stav přípravy Není zadána. Karvinský úsek byl opraven v SO SFDI 2015. Ze strany FM zadáno zpracování diagnostiky.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 10 400 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  105,00

Pořadí

  51

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace