IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/S/99c

 
Název: Silnice III/4733 Rek. a moder. silnice v rámci průmyslové zóny Dobrá - Žermanice, km 3,370-8,358
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1245
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 68
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech 4,98
 
Popis Modernizace komunikace. S.P. VII/2017.
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  85,00

Pořadí

  84

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace