IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/S/86d

 
Název: Silnice III/4848 Rek. a moder. silnice FM-Palkovice, km 0,000-0,990
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba realizovaná (R)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 3940
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 221
Stavebně technický stav 3.00
Délka úpravy v kilometrech 0.99
 
Popis Rekonstrukce komunikace. S.P.IX/2017.
Stav přípravy Stavba realizována.
Financování Celkové náklady stavby činily 5 550 tis. Kč
 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace