IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/S/82

 
Název: Silnice III/4735A modernizace silnice v rámci průmyslové zóny Žermanice - Hráz km 0,000-1,331
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1380
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 60
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech 1,33
 
Popis Modernizace komunikace. S.P.VII/2017.
Stav přípravy Zpracována diagnostika. Zadáno zpracování PDPS.
Financování Odhad stavebních nákladů 6 500 tis.Kč.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  85,00

Pořadí

  81

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace