IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/S/81b

 
Název: Silnice III/4735 modernizace silnice v rámci průmyslové zóny Soběšovice-Havířov km 6,190-8,100
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 4577
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 165
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech 1,91
 
Popis Modernizace komunikace. S.P.VII/2017.
Stav přípravy Zpracována diagnostika. Zadáno zpracování PDPS.
Financování Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  105,00

Pořadí

  47

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace