IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/S/8

 
Název: Silnice III/48415 Krásná - Visalaje – rekonstrukce silnice
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 466
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 16
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech 3,30
 
Popis Stavbu si vyžádalo odstranění bodové závady ve směrové a šířkovém vedení silnice. Komunikace je místy značně nepřehledná a její stavebně technický stav je nevyhovující. Cílem řešení je nové šířkové upořádání a směrové vedení komunikace. Návrh komunikace bude vycházet z kategorie S 7,5/50. Celková délka úpravy je cca 3 220 m. Stavba si vyžádá zábor nesilničních pozemků. Součástí stavby bude rekonstrukce 14 ks propustů, zřízení nové gabionové zdi a celkové odvodnění silničního tělesa. S.P.IX/2017.
Stav přípravy Vyhotovena projektová dokumentace ve stupni DÚR, DSP, vydáno rozhodnutí o umístění stavby (zadána IČ dodavatelsky na vypracování) budoucích kupních smluv pro vydání SP).
Financování Odhad stavebních nákladů dle DÚR činí 90 000 tis.Kč. Odhad pro první tři úseky je 60 000 tis. Kč.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  100,00

Pořadí

  56

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace