IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/S/248

 
Název: Rekonstrukce a modernizace silnice III/4735 Horní Domaslavice km, 1,800 -2,923
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1380
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 60
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech 1,12
 
Popis Nevyhovující technický stav, výskyt poruch, lokální poruchy, propadlé kraje vozovky. S.P.IX/2017.
Stav přípravy Bude vypracována studie proveditelnosti.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 6 000 tis. Kč včetně DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  90,00

Pořadí

  76

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace