IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/S/241

 
Název: Rekonstrukce a modernizace silnice III/01150 Písečná km 1,840 - 2,000
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 200
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 10
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech 0,16
 
Popis Nevyhovující technický stav, výskyt poruch, lokální poruchy, nevyhovující šířka, nevyhovující odvodnění komunikace. S.P.IX/2017.
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 2 000 tis. Kč vč. DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  70,00

Pořadí

  102

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace