IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/S/240

 
Název: Modernizace silnice II/476 Třinec - Horní Líštná km 0,000 - 0,600 a 2,330 - 6,106
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1035
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 91
Stavebně technický stav 3,50
Délka úpravy v kilometrech 4,37
 
Popis Nevyhovující technický stav, výskyt poruch, lokální poruchy. S.P.IX/2017.
Stav přípravy Příprava zahájena, vypracována diagnostika, zadáno zpracování PDPS.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 20 000 tis. Kč vč. DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  95,00

Pořadí

  68

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace