IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/S/227

 
Název: Rekonstrukce a modernizace silnice III/01154 Mosty u Jablunkova - Hrčava, km 0,000 - 9,413
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 700
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 50
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech 9,41
 
Popis Nevyhovující technický stav, výskyt poruch, sesuvy svahu, nevyhovující šířka, nevyhovující odvodnění komunikace. S.P.IX/2017.
Stav přípravy Vypracována diagnostika
Financování Předpokládané celkové investiční náklady včetně DPH činí 70 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  70,00

Pořadí

  101

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace