IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/S/226b

 
Název: Modernizace silnice III/48415 Pražmo - Krásná, km 3,300 - 5,975
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1500
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 70
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech 2,67
 
Popis Nevyhovující technický stav, výskyt poruch, špatná únosnost. S.P.VII/2017.
Stav přípravy Zpracována PD ve stupni PDSP, vydáno ohlášení.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady včetně DPH činí 28 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  90,00

Pořadí

  77

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace