IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/S/226a

 
Název: Modernizace silnice III/48415 Pražmo - Krásná, km 0,000 - 3,300
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba ve výstavbě (V)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1500
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 70
Stavebně technický stav 5.00
Délka úpravy v kilometrech 3.30
 
Popis Nevyhovující technický stav, výskyt poruch, špatná únosnost. S.P.VII/2017.
Stav přípravy Zpracována PD ve stupni PDSP, vydáno ohlášení, vybrán zhotovitel stavby pro I.etapu v km 0,000-3,300.
Financování Vysoutěžený rozpočet pro I. etapu činí 12 703 tis. Kč
 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace