IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/S/208

 
Název: Rekonstrukce a modernizace silnic III/48425 (km 0,000 - 8,547) Baška - Frýdlant nad Ostravicí
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 5317
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 596
Stavebně technický stav 3,00
Délka úpravy v kilometrech 8,54
 
Popis Komunikace je ve špatném technickém stavu. S.P.IX/2017.
Stav přípravy Zpracováno PDPS.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 64 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  120,00

Pořadí

  31

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace