IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/S/204

 
Název: Rekonstrukce a modernizace silnice II/477 Frýdek - Místek - Lískovec, km 18,420 - 21,297
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 7874
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 502
Stavebně technický stav 3,00
Délka úpravy v kilometrech 2,87
 
Popis Komunikace je ve špatném technickém stavu, stavba bude dokončena rekonstrukcí celé komunikace, bude navazovat na ROP Silnice 2014 - V. etapa. S.P.IX/2017.
Stav přípravy Je zpracována PD ve stupni PDPS. Vydáno SP.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady 25 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  150,00

Pořadí

  4

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace