IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/S/203

 
Název: Rekonstrukce a modernizace silnic II/477 (km 21,297 - 28,093) Frýdek - Místek - Staré Město - Baška + peáž II/648 km 3,250 - 3,953
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba ve výstavbě (V)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 8374
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 819
Stavebně technický stav 4.50
Délka úpravy v kilometrech 7.49
 
Popis Nevyhovující technický stav vozovky, extrémní výskyt trhlin, lokální nespojení vrstev, rozpad podkladních vrstev, plošné deformace. S.P. VII/2017.
Stav přípravy Zpracováno PDPS. Vybrán zhotovitel stavby.
Financování Vysoutěžený rozpočet činí 59 170 tis. Kč
 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace