IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/S/202

 
Název: Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov - Návsí, km 7,567 - 12,851
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 7555
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 707
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech 5,28
 
Popis Rekonstrukce a modernizace silnice. Komunikace je ve špatném technickém stavu. S.P.IX/2017.
Stav přípravy Vypracována diagnostika,zpracována PDPS, zažádáno o SP.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady 47 108 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  130,00

Pořadí

  18

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace