IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/S/169c

 
Název: Rekonstrukce a modernizace silnice č. III/4761 Hnojník - Komorní Lhotka v km 3,235 - 5,121
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba realizovaná (R)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1200
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 100
Stavebně technický stav 4.00
Délka úpravy v kilometrech 1.88
 
Popis Změna šířkového a směrového vedení komunikace. S.P.VII/2017.
Stav přípravy Zpracovaná studie proveditelnosti.
Financování Celkové náklady stavby činí 6 124 592,- Kč.
 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace